Tragom starih fotografija: Visoko 1952.godine

875

Eto, 2019. godinu otvaram sa ovom starom fotografijom iz 1952. godine iz koje se može nešto naučiti o gradu Visoko.

a) na fotografiji je snimljena vatrogasna vježba.
b) Desno se vide skele koje su služile za dogradnju sprata i balkona na današnjoj zgradi Opštine (do tada je bila zgrada Kotara- Sreza).
c) Glavna ulica je asfaltirana
d) Lijevo se vide kancelarije Komunalnog preduzeća (današnja banka)

Zdenko Antović / Goran Čakić / Visoko.co.ba

Komentari

komentara