Tragom vijećničkih inicijativa, Edin Lopo (SDA): Anketni punkt izmjestiti na neku od dvije sporedne kapije DZ Visoko

708

Pokrećem vijećničku incijativu da se tzv.Trijažni punkt, a u praksi AnketnI punkt izmjesti na neku od dvije sporedne kapije Doma zdravlja Visoko koje dolaze iz ul. Branilaca odnosno s parkinga kod Doma zdravlja.

MARKETING

Obrazloženje:

Prilikom odabira mjesta postojećeg punkta nije vođena briga o funkcionalnosti, uslužnosti i pristupačnosti pacijentima. Postojeći punkt je nepristupačan za pacijente koji su teško pokretni, iznemogli, za majke koje dolaze s kolicima i djecom na pregled te koje su primorane da nose kolica uz stepenice, kao i za trudnice.

Zabilježeno je već nekoliko slučajeva gdje su pacijenti zadobili povrede prilikom penjanja uz stepenice. Navedeno mjesto za ulazak pacijenata u Dom zdravlja nema put za osobe sa invalidskim kolicima, blizina saobraćajnice ugrožava njihovu sigurnost dok čekaju u redu, a nema ni parking za vozila koja dovezu pacijente na pregled.

Obzirom da će navedeni punkt navodno biti još minimalno godinu dana, neophodno je pronaći idealno riješenja za pacijente, a postojeće nije ni blizu idealnog.

Incijativu upućujem Upravnom odboru i direktoru Doma zdravlja Visoko u čijoj isključivoj nadležnosti je organizacija i vođenje Doma zdravlja Visoko i briga za zdravlje pacijenata.

Komentari

komentara