Tragom vijećničkih inicijativa, Edin Lopo (SDA): Raspisati konkurs za dodjelu specijalizacija doktorima medicine u JU “Dom zdravlja” Visoko

1987

Pokrećem vijećničku incijativu da JU Dom zdravlja Visoko raspiše konkurs za dodjelu specijalizacija doktorima medicine i to: epidemiolog, pneumoftiziolog, pedijatar, ginekolog, hirurg, internista, porodična medicina i medicine rada.

MARKETING

Obrazloženje:

U narednih sedam godina J.U. Dom zdravlja Visoko će zbog odlaska u penziju ostati bez specijalista: epidemiologa, pneumoftiziologa, dva pedijatra, ginekologa, hirurga, interniste, a već par godina nemamo stalno zaposlenog specijalistu medicine rada, dok poslove specijaliste porodične medicine obavlja devet doktora opće prakse.

Obzirom da specijalizacije traju do pet godina neračunajući vrijeme potrebno za konkurs i ostale administrativne procedure, krajnje je  vrijeme  da se raspiše konkurs za navedene specijalizacija ako ne želimo da dođemo u situaciju da Dom zdravlja i pacijenti ostanu bez ovih usluga.

Dodjelom specijalizacija bi se postigao višestruki efekat, pacijenti bi imali kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu uslugua također bi na ovaj način zadržali mlade ljekare u našoj ustanovi, koji ne bi više razmišljali o odlasku u neke druge medicinske centre.

Nadam se da shvatate ozbiljnost situacije koja bi nas eventualno mogla zadesiti ako se nešto po ovom pitanju uskoro ne riješi.

 

Upućeno: -Upravni odbor J.U.Dom zdravlja Visoko                                                                                                                  –                 -Direktorica J.U.Dom zdravlja Visoko

Komentari

komentara