Tragom vijećničkih inicijativa i pitanja, Edin Lopo (SDA): Da li je JKP „Visoko“ Visoko u prethodnom periodu odlagalo komunalni otpad u MZ Gračanica

558

Da li je JKP „Visoko“ Visoko u prethodnom periodu odlagalo komunalni otpad (lug i smeće) na prostoru MZ Gračanica u mjestu Livade?

MARKETING

Obzirom da je u izvještaju o radu JKP „Visoko“ Visoko navedeno da je planirana izgradnja „Reciklažnog dvorišta“ postavljam pitanja: gdje i na kojem lokalitetu je planirana izgradnja navedenog i je li taj lokalitet na prostoru MZ Gračanica mjesto Livade?

Upućeno: JKP „Visoko“ Visoko

Komentari

komentara