Tragom vijećničkih inicijativa i pitanja, Edin Lopo (SDA): Obezbijediti dolazak logopeda u JU “Dom zdravlja” Visoko, minimalno tri puta sedmično

396

Pokrećem vijećničku incijativu da JU Dom zdravlja Visoko u saradnji sa Ministarstvom zdravstva ZDKa obezbijedi dolazak logopeda u JU “Dom zdravlja” Visoko, minimalno tri puta sedmično, čije će usluge bit besplatne za korisnike kojima su te usluge potrebne.

MARKETING

Obrazloženje:

Obzirom da na području općine Visoko postoji veliki broj djece sa poteškoćama u govoru, angažovanje logopeda bi uveliko pomoglo u smanjenju broja djece sa poremećajem govora i rješenju ovog problema. Jedan broj roditelja svoju djecu vodi kod privatnih logopeda što iziskuje novčane izdatke u svakako teškoj situaciji za njih, dok veliki broj roditelja uopšte ne vodi djecu kod logopeda zbog loše finansijske situacije. Samim tim djeca zaostaju u razvoju, susreću se sa problemima u adaptaciji i socijalizaciji, te su od ranih godina života izloženi raznim provokacijama, ismijavanjima i marginalizaciji, prvo u vrtićima, potom u školama, što ih prati kroz cjeli život i stvara im kako psihičke tako i fizičke traume.

Riješenje za ovaj problem postoji, ali je potrebna dobra volja.

Upućeno: Upravni odbor JU Dom zdravlja Visoko i direktor JU Dom zdravlja Visoko i         Ministarstvu zdravstva ZDK

Komentari

komentara