Tragom vijećničkih inicijativa i pitanja, Elvedin Šabanović: Inicijativa da kandidatima na konkursima u školama u ZDK omogućite da mogu slati neovjerene kopije dokumenata

890

Kao vijećnik Gradskog Vijeća Općine Visoko sa čijeg područja dolazi značajan broj prosvjetnih radnika upućujem inicijativu i molim Vas da kandidatima u konkursnim procedurama u školama na području Ze-do kantona u 2019. godini omogućite da na Javni Konkurs mogu slati neovjerene kopije potrebnih dokumenata te samo ukoliko isti budu primljeni u radni odnos da se obavežu dostaviti original ili ovjerenu kopiju potrebne dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Konkursa.    

MARKETING

OBRAZLOŽENJE: Inicijativa je upućena sa ciljem oslobađanja plaćanja ovjere obimne potrebne dokumentacije i smanjenja troškova kandidata u proceduri javnog konkursa.

Inicijativa je upućena: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona.

Komentari

komentara