Tragom vijećničkih inicijativa / Šabanović: Prosvjetarima u ZDK omogućiti da na konkurse dostavljaju neovjerenu dokumentaciju

1467

U okviru 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Visoko gradski vijećnik Elvedin Šabanović uputio je inicijativu za izmjene kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se prosvjetnim radnicima u konkursnim procedurama omogućili da dostavljaju neovjerenu dokumentaciju.

“Molim resorno Ministarstvo da u dobroj saradnji sa Sindikatom ponovo otvori proces koji će omogućiti izmjene i dopune važećeg Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona u dijelu koji se odnosi na dostavljanje dokumentacije, a gdje će se pored ostalih naći i član u kojem stoji da dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nadam se, također, kako će ovo Ministarstvo uraditi i jednu dodatnu analizu Kriterija kojom će još jednom utvrditi procedure, uslove i način bodovanja kandidata koji se prijavljuju na raspisane javne konkurse radi zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kao i Pedagoškim standardima.

OBRAZLOŽENJE: Inicijativa se podnosi sa ciljem pobošljanja položaja prosvjetnih radnika i kandidata u konkursnim procedurama prilikom zasnivanja radnog odnosa”, naveo je Šabanović u inicijativi.

Inicijativa je upućena Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a.

 

Visoko.co.ba/Elvedin Šabanović

Komentari

komentara