Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa, Elvedin Šabanović (ASDA)

1018

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: Pokrećem inicijativu da nadležna općinska služba pokrene odgovarajuće mjere aktivnosti na izradi Pravilnika o stipendiranju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Visoko

MARKETING

OBRAZLOŽENJE: Obzirom da je prijedlogom Kluba vijećnika A-SDA u budžetu za 2017. g. kojeg je Općinsko vijeće danas usvojilo planirana nova pozicija “Stipendije za nadarene učenike osnovnih i srednjih škola“ u iznosu od 20.000,00KM upućujem inicijativu nadležnoj općinskoj službi da odmah pokrene odgovarajuće mjere aktivnosti na izradi Pravilnika o stipendiranju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Visoko sa ciljem raspisivanja javnog Konkursa za stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola u 2016/2017. g. te kako bi ova sredstva bila dodijeljena namijenjenoj učeničkoj populaciji. Ukoliko Pravilnik već postoji molim da Služba pokrene proceduru raspisivanja javnog Konkursa za stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola.

Inicijativa je upućena: Služba za društvene djelatnosti općine Visoko

Komentari

komentara