Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa, Elvedin Šabanović: Da li će biti donesene određene izmjene i dopune u programu zimskog održavanja putnih pravaca

514

Da li će nadležne općinske službe u budućem periodu, a prije početka naredne zimske sezone, donijeti određene izmjene i dopune u programu zimskog održavanja putnih pravaca (lokalnih i nerazvrstanih cesta) na području općine Visoko, i na koji način?

MARKETING

OBRAZLOŽENJE:

Pitanje je upućeno usljed povećanog broja intervencija predsjednika Savjeta mjesnih zajednica u aktualnom mandatu te poziva građana, kada je u pitanju zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta. Prema saznanjima sa terena, postoje određeni nedostaci kada su u pitanju pojedini putni pravci koji se u zimskom periodu ne održavaju iako možda za to postoje realne potrebe. Takvi su npr. putni pravac u MZ Poriječani na dionici “Drum-Piskavice“, putni pravac u MZ Kološići u dijelu u kojem saobraća autobuska linija za učenike, određene dionice na području MZ Gračanica itd.

Komentari

komentara