Tužbe rudnicima zbog neplaćenih naknada za eksploataciju uglja

146

Predstavnici Sindikata rudara Kaknja, Zenice i Breze traže bolje uslove rada, efikasniju administraciju i veća ulaganja u rudnike da bi mogli izmirivati obaveze po osnovu koncesija za eksploataciju uglja, bez prijetnji po poslovanje rudnika. Zakon o koncesijama ZDK-a na snazi je već 15 godina, ali se ne provodi i od eksploatacije uglja u ovom kantonu prihode ne ostvaruju ni općine ni kanton. Provjerili smo kakva je sudbina više tužbi za neplaćene naknade po osnovu koncesija.

MARKETING

Rudnicima je, prije utvrđivanja koncesijskih obaveza za eksploataciju uglja za rudnike u Kaknju, Zenici i Brezi, koje su, činjenica je, utemeljne u Zakonu, nužno osigurati preduvjete da ih mogu ispunjavati, stav je krovnog Sindikata rudara u Federaciji.

– Smatramo da je to razlog više da se u potpunosti realizuje kompletna investiciona faza u kojoj treba da se obezbijede sigurniji i humaniji uslovi rada u rudnicima, a samim time da se obezbijedi i mogućnost realizacije kvalitetnijih proizvodnih rezultata poslovanja – kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika uglja u FBiH.

Zakon o koncesijama u ZDK-u donesen je 2002. godine, no njegova provedba je izostala, prije svega, zbog visokih koncesijskih naknada. Prošle godine Vlada je značajno smanjila naknade.

– Trenutno vodimo pregovore s rudnicima u ZDK-u da s njima potpišemo ugovore da i tu oblast uredimo. Od eksploatacije uglja u ZDK-u nemaju koristi ni općine ni sam kanton – ističe Zlatko Jelić, ministar privrede u Vladi ZDK-a (HDZBiH).

Nerješena koncesijska prava uzrokuju nesigurnost, jer rudnici od nadležnog federalnog ministarstva mogu dobiti samo uvjetna rješenja o eksploataciji. Zato su u Rudniku Kakanj pripremili potrebnu dokumentaciju, a spremnost da podrže te aktivnosti pokazale su i lokalne vlasti, odustajući od tužbenih zahtjeva zbog neplaćanja koncesijskih naknada od oko 18 miliona maraka.

– 117 godina istražujemo i eksploatišemo područje u Kaknju. S obzirom na to da je rudnik vlasnik zemljišta gdje je ruda, samim time mislim da neće biti nikakvih prepreka na tenderu da udovoljimo tenderskoj proceduri i da steknemo status koncesionara – smatra Sead Imamović, direktor ZD RMU Kakanj.

Za razliku od lokalnih vlasti u Kaknju, Općinsko vijeće i pravobranitelji u Brezi tek treba da odgovore na zahtjev Kantonalnog ministarstva da odustanu od podnesenih tužbi za nenaplaćene koncesijske naknade. Traže da se pitanje koncesija za rudnike uredi na federalniom nivou.

– Trebali bismo imati fedralni zakon o koncesijama. Mi tog zakona nemamo i zato imamo tri tužbe do sada: Općine Ilijaš, Kantona Sarajevo i Općine Breza tužba teška 22 miliona maraka, te jedna preporuka ZDK-a – navodi Ćamil Zaimović, direktor ZD RMU Breza.

U zeničkom rudniku vjeruju da će ugovor biti potpisan do kraja godine. Prethodno trebaju pribaviti rješenje Federalnog ministarstva o prenošenju nekorištenih površina trenutnog istražno-eksploatacijskog polja sa Rudnika na Grad Zenica.

– Postoji potreba i još jednom ćemo sagledati mogućnost da ta polja revidujemo na način da se ona i smanje. Time se faktički smanjuje i naknada ova za jednokratnu koncesiju – objašnjava Merhun Arnaut, pomoćnik direktora za razvoj i investicije ZD RMU Zenica.

Konačno uređivanje koncesijskih prava za rudnike značit će i više novca u budžetima općina i ZDK-a. Sedamdeset posto prihoda po ovom osnovu usmjerava se općini na čijoj je teritoriji rudnik, ostatak kantonalne vlasti namjenski usmjeravaju za poticaje u privredi. Prema važećoj odluci, rudnici će plaćati jednokratnu naknadu od 250 maraka po hektaru istražno-eksploatacijskog polja, te 80 feninga za iskopanu tonu godišnje.

visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara