U KS počinje isplata socijalnih davanja za mart

228

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će naknade moći podići u poslijepodnevnim satima sa tekućih računa kod odabranih banaka.

MARKETING

Resorno ministarstvo je za tu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 953.790,57 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mart.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.163 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Press službe KS.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara