U petak okrugli sto o temi “Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj” u Zavidovićima

66

U petak, 9. novembra 2018. godine, sa početkom u 10.30 sati u restoranu “Stari Hotel” u Zavidovićima bit će održan okrugli sto o temi “Obrazovanje  odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj”.

Organizator okruglog stola je Ministarstvo za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji i uz finansijsku  podršku DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Okrugli sto ima za cilj da kroz dijalog različitih učesnika u ovom
procesu promovira obrazovanje odraslih i ukaže na potrebu koordiniranog  pristupa kako bi obrazovanje odraslih dalo željene rezultate u kontekstu  ostvarivanja ličnog, profesionalnog i društvenog razvoja.

Ovaj okrugli sto je jedan od ukupno četiri okrugla stola koje će  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport realizovati do kraja  2018. godine kao dio napora za promociju oblasti obrazovanja odraslih i  uključivanje svih ključnih aktera u njen aktivan razvoj.

Okruglom stolu će prisustvovati Mensur Sinanović, ministar za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport, dr. sci. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, kao i predstavnici sektora rada i zapošljavanja, privrede, lokalne samouprave, obrazovanja iz Zavidovića, Tešnja i Maglaja.

U nastavku pogledajte cijeli program okruglog stola:

OKRUGLI STO

Restoran „Stari Hotel“, 09.11.2018., Zavidovići

“Obrazovanje odraslih – prilika za lični, profesionalni i društveni razvoj”

Pozdravno obraćanje:

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu

Uvodničari:

Damir Žuga, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Nevzeta Rezaković, članica Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona

Moderatorica:

Bernadeta Galijašević, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

PROGRAM

10.30 – 11.00

Dolazak i registracija učesnika

Izjave za medije

11.00 – 11.15

Predstavljanje učesnika

11.15 – 11.45

Uvodne prezentacije

11.45 – 13.15

Diskusija

13.15 – 13.30

Zaključci

13.30 – 15.00

Ručak

Komentari

komentara