U Povjereništvo OO SDA Visoko imenovani su: Suad Agić, Munib Alibegović, Amil Neimarlija, Mustafa Kubat i Amer Hindija

1292

Kantonalni Izvršni odbor donio je Odluku i o proširenju Povjereništva u Općinskoj organizaciji SDA Visoko. Odlukom Kantonalnog izvršnog odbora  ZDK u Povjereništvo Općinske organizacije SDA Visoko imenovani su: Suad Agić, Munib Alibegović, Amil Neimarlija, Mustafa Kubat i Amer Hindija.

MARKETING

Kantonalni Izvršni odbor SDA Zeničko-dobojskog kantona  donio je Odluku o proširenju Povjereništva Gradskog odbora SDA Zenica. U Povjerništvo  Gradskog odbora  SDA Zenica kooptirani su: Suad Kaknjo, Senad Sarajlić, Belma Pojskić, Esad Čivić, Semir Bolić, Elvir Smriko i Abdulah Mangić.

 

Komentari

komentara