U utorak nova sjednica Skupštine ZDK: Na dnevnom redu izvještaj o radu Vlade i izvršenju budžeta ZDK-a u 2018. godini

77

U utorak, 9. jula, sa početkom u 10 sati bit će održana nova, 11. redovna sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, stoji u pozivu za sjednicu koji je skupštinskim zastupnicima uputio predsjedavajući Ćazim Huskić.

MARKETING

Ovog puta, dnevni red za sjednicu trebao bi biti sačinjen od sedam tačaka dnevnog reda, od čega se njih pet odnose na izvještaje o radu Vlade ZDK, izvještaj o izvršenju budžeta ZDK-a za 2018. godinu, te od izvještaju o izvršanju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje ZDK-a za 2018. godinu, izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu i izvještaju o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju ZDK-a za 2018. godinu.

Pored toga, pred zastupnicima će se naći Inicijativa zastupnika Omera Škalje za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i tačka u kojoj će biti riječ o Programu obilježavanja Dana ZDK-a za 209. godinu, odnosno o Prijedlogu Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana ZDK-a ove godine.

Svakako, najzanimljivije će biti u tačkama 3. i 4., tokom kojih će zastupnici glasati radu Vlade ZDK i izvršenju budžeta ZDK-a tokom 2018. godine, posljednjoj godini prethodnog saziva vlade na čijem čelu se nalazio sad već bivši premijer ZDK-a Miralem Galijašević.

 

Visoko.co.ba/Skupština ZDK

Komentari

komentara