U Vijećnici otvorena izložba “Ah, Mejli”: Odavanje počasti divanskom pjesništvu i muzici

170

U sarajevskoj Vijećnici otvorena je izložba “Ah, Mejli – Tragom divanske poezije u Bosni i Hercegovini”, koja se sastoji od oko 70 eksponata.
Povod izlozbe je objavljivanje “Mevlud-i šerifa” književnika Džemaludina Latića i prikaz divanske poezije. Izložba je koncipirana historijski od Džemaluddina Rumija preko Tekije u Živčićima iznad Fojnice i njenog divanskog stvaralaštva do najvažnijih mevluda: Sulejmana Čelebija, Ali-dede Bošnjaka, Saliha Gaševića, Rešada Kadića…

MARKETING

U eksponatima je deset originalnih pjesama iz divana Mehmeda Guranija Mejlija, Divan Ilhami-babe Žepčevija, medžme (zbirke) tekijskih ilahija i kasida, prvo predstavljanje Adembega Karađozovića, prvog prevodioca Rumijeve Mesnevije i ilahija Junusa Emrea, prva long plej ploča Mevluda Rešada Kadića, prva kaseta sa ilahijama i kasidama Džemaludina Latića, prve ilahije i kaside Džemaludina Latića (u rukopisu), Hafiz Kjamil Silajdžić, posljednji autor tariha ispisanih na arapskom jeziku, zaboravljeni kompozitor naših prvih ilahija na bosanskom jeziku te Mevlud Džemaludina Latića (dizajn i prijelom: Arnela Mahmutović).

Džemaludin Latić ističe da je izložba nazvana po Mehmedu Guraniji Mejliji, sarajevskom pjesniku koji je imao svoj divan.

“Saznao sam, ali nisam uspio provjeriti i snabdjeti se tim naučnim podatkom, da je taj naš pjesnik uvršten u antologiju svjetskog epitafskog pjesništva. Sretan sam što na ovoj izložbi možemo ukazati na Junusa Emrea, pjesnika ‘Dolapa’, najpoznatijeg autora ilahija i kasida u svijetu po kome je UNESCO 1991. godinu proglasio njegovom godinom kulture, ali i na prvog prevodioca njegovih ilahija na bosanski, Adembega Karađozovića. Zapravo, svi mi, bosanski divanski pjesnici, pijemo sa vrela koje je poteklo iz jednog prelijepog seldžučkoga grada Konje gdje su se susreli Dželaluddin Rumi i Junus Emre i gdje su nastali najblistaviji izrazi sufijske poezije aška ili Ljubavi prema Svevišnjem Bogu, Njegovim vjerovjesnicima, posebno prema poslaniku Muhammedu, neka je mir na sve njih, ali i ljubavi prema ljudskom rodu. Bosanski mevludi su poseban izraz te ljubavi, i ja sam sretan što se, hvala milom Allahu, uvrštavam u silsilu naših pjesnika mevluda poput Ali-dede Bošnjaka, hafiza Saliha Gaševića, Safvet-bega Bašagića, moga ahbaba Rešada Kadića i svih drugih”, rekao je Latić.

Izložba će trajati će biti otvorena do 12. augusta.

 

 

Visoko.co.ba/klix.b

Komentari

komentara