U ZDK isplaćene sve rate boračke stipendije, Visokom 52.000 KM za studijsku 2017/18. godinu

264
Foto: Ilustracija

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu sedme i osme rate boračkih stipendija za 1.848 korisnika stipendija u iznosu od 510.500,00 KM, čime je okončala realizaciju ovogodišnjeg programa stipendiranja redovnog studija na visokoškolskim ustanovama, koji obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2017./2018. godinu.

MARKETING

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

-Grad Zenica – 117.800,00 KM,

-Općina Breza – 21.600,00 KM,

-Općina Doboj Jug – 22.600,00 KM,

-Općina Kakanj – 38.900,00 KM,

-Općina Maglaj – 41.600,00 KM,

-Općina Olovo – 23.800,00 KM,

-Općina Tešanj – 52.000,00 KM,

-Općina Usora – 12.300,00 KM,

-Općina Vareš – 20.100,00 KM,

-Općina Visoko – 52.000,00 KM,

-Općina Zavidovići – 57.900,00 KM

-Općina Žepče – 49.900,00 KM.

U Budžetu ZDK za 2018. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.042.000,00 KM. Od 1998. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona u kontinuitetu osigurava sredstva, a Ministarstvo za boračka pitanja u toku svake budžetske godine realizuje konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca sa područja ZDK.

U toku je konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018./2019. godinu Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, koji je trajati do 27.11.2018. godine, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.

Komentari

komentara