U Zenici organizovana “Politička škola za članove SDP BiH Zenica”

218

U skladu sa programskim dokumentom #RestartSDP i usvojenim programom i planom rada, GO SDP BiH Zenica je  organizovala „Političku školu za članove SDP BiH Zenica.

Nastavni program političke škole je bio podjeljen u deset modula grupisanih u tri bloka, koji su omogućili provođenje minimalnog obima i sadržaja političkog obrazovanja.

Osnove socijaldemokratije, politički sistem BiH, Program i Statut SDP BiH, nadležnosti i budžet lokalne zajednice, proces izrade i prezentacije lokalnih politika, nastupi u javnosti, lobiranje i zagovaranje su samo neke od tema koje su obrađene u toku političke škole.

U skladu sa nastavnim programom, politička škola je trajala deset sedmica, od sredine januara do kraja mjeseca marta  i istu je sa uspjehom završilo 30 polaznika.

Certifikate će dodijeliti Nermin Nikšić 30.03.2016.

Komentari

komentara