Udruženje “Mladi volonteri” postalo servis za alternativno služenje kazne

277

Udruženje “Mladi Volonteri“ potpisalo je Ugovor o izvršenju krivične sankcije-rad za opće dobro na slobodi s Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, što će omogućiti da se svim osuđenicima za lakša krivična djela ponudi alternativan način služenja kazne.

MARKETING

“Mladi Volonteri“ tako su postali jedan od servisa pomoću kojeg je moguće zatvorsku kaznu zamijeniti volonterskim radom u trajanju kojem odredi nadležni sud i ministarsvo.

Također, kako je saopćeno iz ovog udruženja, na njihov prijedlog je pokrenut i proces edukacije i osposobljavanja takvih zatvorenika te pripremanje za tržište rada.

Komentari

komentara