Univerzitet u Zenici o Rješenju kantonalne inspekcije rada

94

Na danas održanom sastanku s predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Zenici, kojem su prisustovali prorektori, te predstavnici Upravnog odbora i Sindikalne organizacije Univerziteta, rektor prof. dr. Damir Kukić je upoznao prisutne sa sadržajem Rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

MARKETING

Na sastanku je iskazano uvjerenje da je UNZE, sklapajući ugovore sa spoljnim saradnicima, postupao u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju, te da neće dozvoliti da prava studenata budu dovedena u pitanje. To znači da će Rektorat Univerziteta učiniti sve, u okviru zakonskih odredbi, da se realizira nastava u ljetnom semestru ove akademske godine, kao i da se realiziraju predstojeći ispitni rokovi na način kako je to predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, Statutom i odlukama Senata Univerziteta u Zenici.

Konstatirano je, također, kako je Univerzitet u Zenici prvi univerzitet u Bosni i Hercegovini koji je dobio institucionalnu reakreditaciju, te da se ovakvim rješenjem ne može osporiti dvadeset godina njegovog postojanja i njegovo djelovanje u budućnosti.
Koristeći legitimna sredstva, u okviru predviđenih pravnih procedura, Univerzitet u Zenici će uputiti Žalbu nadležnim organima s uvjerenjem da će to doprinijeti adekvatnom rješenju koje će omogućiti daljnje neometano funkcioniranje Univerziteta u Zenici.

Zenica, 22.05.2020. godine

Derviša Zahirović, MA prava
Stručni saradnik za informisanje

Komentari

komentara