Uskoro završetak radova u ulici Rešada Kadića, u toku asfaltiranje trotoara

420

U toku su završni radovi u ulici Rešada Kadića. Trenutno se ugrađuje tampon na trotoare sa nabijanjem vibro pločom, dok je za sutra planirano asfaltiranje trotoara asfaltom debljine 6 cm.

Izvođač radova je grupa ponuđača koju čine Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i AMG d.o.o. Visoko, dok stručni nadzor vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko.

Izvođenje svih radova je prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom i odobrenjem za građenje.

Asfaltiranjem trotoara će biti okončani radovi na projektu “Asfaltiranje ulice Rešada Kadića” čija sredstva su obezbijeđena budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

 

Visoko.co.ba/Press Grada Visoko

Komentari

komentara