Vedad Jusić (SDA): Inicijativa za nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja u Brezi i subvencija troškova školarine za djecu sa poteškoćama

1882

Na 14. redovnoj sjednici Skupštine ZDK zastupnik Vedad Jusić (SDA) uputio je u proceduru inicijativu prema Vladi ZDK i resornom ministarstvu za boračka pitanja da se iz sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona potpomogne nastavak radova na Centralnom spomen obilježju šehidima i palim borcima u Brezi.

MARKETING

Naime, u toku su radovi II faze, a za završetak radova i III fazu potrebno je cca 90.000 KM. Vlada ZDK kao i resorno ministarstvo već su od ranije prepoznali potrebe lokalnih zajednica i utvrdili praksu sufinansiranja projekata od općeg značaja za sjećanje na poginule i pale borce, njihove porodice ali i sve građane tih zajednica. Zastupnik Jusić je u vezi sa ovom inicijativom uputio i zahtjev resornom ministru Čolakoviću da, ukoliko se inicijativa prihvati i odobre određena sredstva, insistira na redovitom izvješću o realiziranim aktivnostima i utrošku dotiranih sredstava, a zbog ranijih iskustava pokušaja i zloupotrebe sredstava dotiranih sa viših nivoa vlasti prema lokalnoj zajednici.

Jusić je, također, uputio i pitanje prema Vladi ZDK u smislu da se ispita mogućnost subvencioniranja troškova smještaja i školovanja djece sa poteškoćama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a koja koriste tretman i usluge JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj “Mjedenica” u Sarajevu. Roditelji spomenute djece bez obzira na radno-pravni i socijalni status, trebaju imati finansijsku podršku za potrebe školovanja i odgoja djece sa poteškoćama, mišljenja je zastupnik Jusić.

Komentari

komentara