(VIDEO) Ispunjeni svi sigurnosni uvjeti u tunelima Ravne za posjete turista

246

Komisija za tehnički prijem tunela Ravne, predvođena doktorantom sigurnosti u podzemnim rudnicima, magistrom dipl..ing. rudarstva Enverom Hasićem, izvršila je redovnu prospekciju svih tunela u kompleksu Ravne. Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ organizirala je obaveznu sigurnosnu orijentaciju dana 26. januara 2020. za dvadeset pet rukovodnih uposlenika. Prospekcija je obuhvatala tunele Ravne, ‘Ravne 3’, ‘Ravne 4’, Orgonsku komoru I Ljekovite tunele.

Vršena su mjerenja koncentracije kisika koja se kretala u granicama normale (19.5-20.9%). Prisutnost ugljičnog dioksida je ispod 0.5%. Koncentracija lejkovitih negativnih iona je u opsegu 4.000-24.000 ni/ccm, što je ljekoviti nivo, dvadeset puta veći nego na Bjelašnici. Nema štetnih niti otrovnih plinova. Cirkulacija zraka je dobra.

Stanje podgrada je jako dobro. Većina podgrada su potpuno nove ili postavljene u posljednje dvije godine. Označeno je nekoliko potpornih stubaca za redovnu zamjenu.

Osnovni parametri ispunjavaju zakonom propisane normative, te su stvoreni svi uslovi za normalne posjete gostiju, istraživača, volontera i medija podzemnim, prahistorijskim tunelima u sezoni 2020.

 

Visoko.co.ba/Piramidasunca.ba

Komentari

komentara