Naslovnica Lokalne Teme Politika Vijeće: Usvoj...

Vijeće: Usvojen Budžet za 2016. godinu

860

Danas u Velikoj sali zgrade općine Visoko s početkom u 10h je održana 34. sjednica Općinskog vijeća kojoj nisu prisustvovali vijećnici Elvir Špiodić (Nezavisni vijećnik) i Delila Novokmet-Halilović (SDA) koja je kasnila na početak sjednice, ali se već u toku prve tačke  pojavila. Sjednica je trajala 3 i po sata, što je iznenađujuće kratko uzmemo li u obzir kakve su odluke bile na dnevnom redu. Najbitnije za građane općine Visoko je da je Budžet za sljedeću godinu usvojen, ali i Nacrt odluke o građevinskim zemljištima na području općine Visoko koji je upućen u javnu raspravu.

Dnevni red usvojen na sjednici kolegija usvojen jednoglasno.

Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu:

 1. Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Visoko
  Nevzeta Begić (SBB) je imala primjedbu na Izvod iz Zapisnika tražeći da se dio njenog izlaganja uvrsti u Zapisnik. To je prihvaćeno i Zapisnik je usvojen sa 24 glasa ZA jer je u međuvremenu stigla i vijećnica Delila Novokmet-Halilović.
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Visoko za 2015. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Zbog naknadnih promjena Budžeta za 2015. godinu, a vezanih za pitanja radnika Veleprometa, odnosno uplatu u fond PIO/MIO Budžet je bilo neophodno izmjeniti te je prijedlog usvojen jednoglasno (24 glasa ZA)
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Budžeta za 2016. Godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Uz jedno pitanje Izeta Smajevića (Nezavisni vijećnik) vezano za retroaktivnu primjenu ovih izmjena i objašnjenje iz službe, pristupilo se glasanju te je i ova tačka usvojena jednoglasno (24 glasa ZA).
 4. Prijedlog Budžeta općine Visoko za 2016. Godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Edina Ferizović (Pomoćnica načelnice) je na početku izvijestila Vijeće koje vijećničke amandmane je predlagač prihvatio. Prihvaćeno je 8 amandmana Kluba vijećnika SDA i 2 amandmana vijećnika Dalibora Tomičića (SDP) vezanim za izgradnju gradskog bazena i stipendija nadarenim studentima su usvojeni. 2 od 3 amandmana vijećnika Dejana Šćepanovića (SDP) nisu prihvaćeni i to sredstva za udruženja dijabetičara i školu „Mula Mustafa Bašeskija“ odnosno završetak radova na izgradnji zgrade škole, dok je amandman kojim su sredstva za volontere razdvojena na dvije budžetske tačke prihvaćen. 2 amandmana OO SDP Visoko kojim je data finansijska podrška NK Bosna Visoko i RK Bosna Centrotrans Visoko prihvaćen kao i podrška razvoju turizma. Amandmani Kluba vijećnika A-SDA koji su tražili podršku za Udruženje Likum i povećanje sredstava za poljoprivredu nisu prihvaćeni, dok su amandmani Jasmina Omanovića koji su se ticali podrške mjesnim zajednicama za vangradsku rasvjetu i pomoći javnoj kuhinji odbijeni jer su već prihvaćeni ranijim amandmanima ili već planirani u drugim budžetskim tačkama.
  Vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) je postavio pitanja vezana za transfere prema NVO jer nisu prihvaćeni amandmani prema udruženjima iako su prošle godine odobrena sredstva Likumu, te je tražio da služba prizna grešku vezano za školu iz Donjeg Moštra jer oni nisu tražili 10 nego 50 hiljada KM na javnoj raspravi, a služba se izjasnila o njihovom prijedlogu od 10 000 KM. Edina Ferizović je u ime službe priznala grešku, i odgovorila da taj iznos nije dovoljan za završavanje radova, takođe je dodala i to da je i prošle godine podrška Likumu došla kroz amandmane. Vijećnik Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) je postavio pitanje vezano neregularnosti pri javnoj raspravi, te značanje riječi sklonište jer nije bilo jasno o kojem se to skloništu radi. Vijećnik Mirza Bukić (A-SDA) je pitao da li je za Budžet štetno i 600.000 KM za odvoz smeća jer je amandman vezan za smanjene cijene smeća odbijen s argumenom štetnosti po budžet, a drugo pitanje se odnosilo na to da li sportski klubovi imaju pravo da apliciraju na dvije stavke bužeta. Iz službe je odgovoreno da klubovi nemaju pravo aplicirati za sredstva. Adnan Frljak (nezavisni klub) je iznio informaciju da je škola iz Donjeg Moštra propustila šansu da novac potreban za završavanje radova na školi dobije od humanitarnih organizacija koje je Udruženje „Bedem“ dovelo u tu školu. Vijećnica Nevzeta Begić (SBB) je imala nekoliko pitanja vezanih za LOD metodologiju, zatim zašto Općina ima samo 10 000 KM prihoda od koncesija , te koje su to institucije kulture koje budžet Općine pomaže, i zašto je povećana stavka za klubove vijećnika koja je takođe povećana u odnosu na prošlu godinu. Odgovor je dat na sva pitanja, LOD metodologjia je usvojena i sad je treba primjenjivati na način kako je i usvojena, institucije kulture kojima je predviđen novac su institucije od interesa za državu te je i to ranija odluka Vijeća, budžet se povećava i zbog toga se i stavka za klubove vijećnika povećala.
  U toku rasprave Mirza Bukić (A-SDA) je rekao da je ovim Budžetom planirano 300.000 KM za „razbibrigu“, a premalo za poticaje poljoprivredi, i da je sramota da u Budžetu nema Likuma i Totala kao najstarijih kulturnih udruženja, te da on smatra da ni 2 miliona KM ne bi bilo puno za odvoz smeća ali samo u slučaju da je odvoz planiran sa teritorije cijele općine. Nekoliko vijećnika je diskutovalo i stanju u OO SDA Visoko jer su podnijeli amandmane vlastitoj načelnici. Vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) je rekao da je sramota da Općina ne izdvoji udruženja koja se bave bolesnim ljudima isred ostalih kulturnih i sportskih udruženja. Takođe je za problem istakao rast sredstava za kino odnosno održavanje Multimedijalnog centra u Prijekom i da će taj iznos u narednim godinama rasti isto kako su rasla i sredstva za odvoz smeća na Mošćanicu. Jasmin Omanović (SBB) je reagovao na istup SDA sa amandmanima vezanim za mjesne zajednice o čemu je SBB, prema njegovima riječima, godinama govorio. Vijećnici Adnan Frljak (nezavisni vijećnik) i Mirnes Fatić (BPS) su iskoristili govornicu da pohvale izvršnu vlast odnosno načelnicu. Vijećnik Salih Purišević (SBiH) uz čestitku Božića svim HRVATIMA (!!!) je konstatovao i to da je ove godine usvojen i najveći broj amandmana. Na kraju je  načelnica Babić je konstatovala da će ovogodišnji Budžet biti realizovan preko 90%, te zahvalila svim vijećnicima koji su učestvovali u izradi Budžeta.
  O svim amandmanima koji nisu prihvaćeni od strane službe vijećnici su mogli kasnije glasati, tako su neki od neprihvaćenih amandmana kasnije ipak prihvaćeni.
  Amandman Dejana Šćepanovića (SDP) kojim udruženja dijabetičara dobijaju 5 000 KM je usvojen jednoglasno (24 ZA), kao i amandman kojim su data sredstva školi „Mula Mustafa Bašeskija“. Jasmin Omanović (SBB) je odustao od svog amandmana jer je, po njegovom mišljenju, SDA predložila sličan amandman. Amandman kluba vijećnika A-SDA kojim se dodjeljuju sredstva Udruženju Likum nije usvojen (8 ZA, 16 UZDRŽAN), kao ni amandman kojim bi se povećala sredstva za poljoprivredu koji takođe nije usvojen (8 ZA, 16 UZDRŽANIH).
  Na kraju Budžet općine Visoko za 2016. godinu je usvojen sa 21 glas ZA i 3 UZDRŽANA.
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Odluka je bez rasprave i dodatnih pitanja usvojena jednoglasno (20 glasova ZA)

  Nakon ove tačke je napravljena kraća pauza. Vijećnici Mirela Mateša Bukva (SDA) i Dalibor Tomičić (SDP) su povodom Božića su priredili zakusku za prisutne u sali.

 6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
  Bez pitanja za izvjestioce se prešlo na raspravu gdje je vijećnica Nevzeta Begić (SBB) čestitala službama na tome što su sve prijedloge razmatrali i većinu i uvrstili Program. Program rada je usvojen jednoglasno (23 ZA).
 7. Prijedlog odluke o komunalnim taksama
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Uz kraće dodatno objašnjenje je i ova Odluka usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA.
 8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2016. godinu
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
  Izvjestilac Hadžiomerović je vijećnika napomenula da je ovo odluka koja se donosi svake godine i da se ona vrlo malo razlikuje u odnosu na ovu Odluku koja važi za 2015. godinu. Iako je samo jedan od dva amandmana vijećnika Dejana Šćepanovića (SDP) prihvaćen, u toku rasprave su prihvaćena oba od strane službe. Odluka je usvojena jednoglasno (24 ZA)
 9. Nacrt odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
  Izvjestilac Hadžiomerović je na početku dodatno pojasnila vijećnicima granice ovih zona. Bez rasprave i pitanja je Nacrt usvojen i poslan u javnu raspravu.
 10. Vijećnička pitanja i inicijative
  O ovoj tačci ćemo pisati u narednim danima.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.