Vlada FBiH o izgradnji TE Banovići

139

Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, izjasniti o davanju saglasnosti na Zajedničke socioekonomskereformezaperiod2019.- 2022. godina. U ovom dokumentu je, uz ostalo, navedeno da će oba bh. entiteta poduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi potaknuli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plaća. U slučaju FBiH, bit će manjena ukupna stopa doprinosa. FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, te poduzeti prve korake ka njihovom smanjenju.

MARKETING

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznat će članove Vlade o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW.

Na dnevnom redu je i inicijativa da Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH bude preloženo oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini, u količini od 2.882.065,80 litara.

Federalna vlada će se izjasniti i o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Veterinarske komore Federacije BiH.

federalna.ba/visoko.co.ba

Komentari

komentara