Vlada FBiH podržava inicijativu Autocesta FBiH o zaštiti domaćih kompanija

247

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu Institucije ombdusmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za usvajanje Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.

MARKETING

Kako je saopćeno, Federalna vlada donijela je i Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova za realiziranje nastavnog plana i programa u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju za obrazovanje učenika, te za doškolovavanje i prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar.

Danas usvojenim izmjenama Programa utroška sredstva od GSM licence za 2013. godinu, na Listu odobrenih projekata ušle su sanacije cesta u općinama Stolac (vrijednost 80.000 KM) i Čitluk (60.000 KM).

Federalna vlada donijela je odluke o finansiranju programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta s 40.000 KM, Preporod s 70.000 KM, Napredak s 50.000 KM i La Benevolencija s 20.000 KM.

Utvrđeni su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, te na Odluku o izmjenama Statuta ovog zavoda.

Vlada FBiH je razmatrala i dala punu podršku inicijativi JP Autoceste Federacije BiH s ciljem zaštite domaćih kompanija koje su bile angažovane kao podizvođači, podugovorači i dobavljači na izgradnji Koridora 5C.

Komentari

komentara