Vlada ZDK usvojila informaciju o gospodarenju šumama u 2017. i planove gospodarenja za 2018. godinu

109

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 145. sjednici na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu–Kantonalne uprave za šumarstvo, usvojila Informaciju o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini i planove gospodarenja za 2018. godinu.

MARKETING

Informacija sadrži opće podatke o šumarstvu, realizaciju sječa za 2017. godinu i plan sječa za 2018. godinu, podatke o šumsko- uzgojnim radovima, integralnu zaštitu šuma i analizu stanja u šumarstvu.

Šumsko-uzgojni radove u toku godine izvedeni su na površini od 1.519 hektara, a utrošeno je 1.036.057,00 konvertibilnih maraka.

Da bi se unaprijedilo gospodarenja šumama na području kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je obavezala Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da poduzme sve neophodne aktivnosti s ciljem potpunog ostvarivanja svih planova po šumskoprivrednim osnovama sa posebnim akcentom na ravnomjernu realizaciju plana sječa, biološke obnove šuma, izgradnje šumske infrastrukture i provođenje integralne zaštite šuma.

Press sluzba

Komentari

komentara