Zapečaćene garaže u Dahirovcu zbog dugovanja

925

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko zapečatila je nekoliko garaža u naselju Dahirovac zbog dugovanja vlasnika garaža za troškove pogodnosti građevinskog zemljišta za postavljeni privremeni objekat-garažu na javnoj površini.

MARKETING

img_9351

Nadležna služba Općine Visoko ostavila je Poziv korisnisnicima garaža da se u roku 10 dana, a najkasnije do 22. novembra jave u nadležnu službu s ciljem reguliranja prava korištenja predmetne garaže. U protivnom, nadležna služba Općine Visoko će pokrenuti postupak dodjele predmetne garaže putem javnog poziva.

img_9349

Inače, proteklih mjeseci iz nadležne službe općine Visoko pozivaju građane koji nisu izmirili obaveze plaćanja naknada za korištenje javne površine od 2013. godine, u visini 90,00 KM (godišnje), da to učine kako ne bi Općinsko pravobranilaštvo pokrenulo postupak naplate putem Općinskog suda.

 

Komentari

komentara