Zastupnici u Federalnom parlamentu podržali inicijativu Senaida Begića (SDP) da u Federaciji bude donesena strategija za mlade

227

Na trećoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su glasali o ranije podnesenoj inicijativi zastupnika Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena strategija za mlade. U prvom krugu izjašnjavanja, inicijativa nije dobila potrebnu većinu glasova, ali je u drugom krugu, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika prozivkom, zatraženog iz klupa SDP-a, inicijativa dobila većinsku podršku.

MARKETING

Komentari

komentara