Zavidovići: Prekid odvijanja javnog linijskog prevoza putnika – Saopćenje za javnost

70

Obavještavamo građane općine Zavidovići da je „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići dostavio obavještenje broj: 525-02/20 od 04.06.2020. godine o privremenom obustavljanju održavanja redova vožnje za sve registrovane redove vožnje na području općine Zavidovići na osnovu Uputstva o načinu realizacije obustavljanja polazaka, povrataka odnosno voznih redova u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom koronavirusa (COVID 19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prevoza putnika.

MARKETING

Naime, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je raspisalo Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je pokrenut postupak za podnošenje zahtjeva prevoznika za privremeno obustavljanje održavanja pojedinog polaska i povratka ili reda vožnje u Federaciji BiH, te donijelo Uputstvo o načinu realizacije obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom koronavirusa (COVID 19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prevoza putnika.

Navedenim aktima je ostavljena mogućnost prevoznicima na području Federacije BiH da mogu otpočeti sa održavanjem javnog linijskog prevoza putnika, te je navedeno da ukoliko prevoznik u prvoj etapi normaliziranja stanja, po osobnoj procjeni nema opravdanosti održavati neki od polazaka / povrataka na voznom redu, odnosno vozni red u cjelosti, elektronskim putem dostavlja spisak istih nadležnom organu koji je izvršio registraciju voznog reda putem odgovarajuće e -mail adrese.

Privredno društvo „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići je dostavilo spisak polazaka / povrataka koje neće održavati do 31.12.2020. godine. Navedeni spisak se odnosi na sve polaske / povratke na svim voznim redovima, koji su ovjereni od strane nadležne službe.

Općina Zavidovići je prikupila informacije od mjesnih zajednica koje se tiču njihovih potreba za održavanjem pojedinih linija ili kompletnih redova vožnje te je navedene informacije dostavila prevozu putnika.

Obzirom na naprijed navedeno, općina Zavidovići ima mogućnost u skladu sa članom 33. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra odobravanja novih polazaka („Službene novine F BiH“, broj: 79/13) provesti postupak odobravanja redova vožnje, na osnovu kojeg bi se angažovali drugi autobusni prijevoznici vršenja javnog linijskog saobraćaja na području općine Zavidovići.

Postupak odobravanja redova vožnje se provodi u aprilu i septembru.

Imajući u vidu navedeno, Općina Zavidovići je uputila dopis Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kojim je navedenom ministarstvu dostavljena informacija o problemima koji su nastali nakon što je od strane tog ministarstva raspisan Javni oglas i donesena Uputa o etapnom početku održavanja javnog linijskog prevoza putnika, te je od navedenog ministarstva traženo mišljenje i uputa na koji način da prevaziđemo nastalu situaciju, ukoliko „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići nema namjeru da održava polaske / povratke ili kompletne vozne redove, a imajući u vidu da je Općina Zavidovići dužna da obezbijedi javni prevoz putnika.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija do danas nije dostavilo odgovor.

Pored navedenog Općina Zavidovići nastoji da iznađe način na koji će u što kraćem roku riješiti javni prevoz putnika na području općine Zavidovići.

Općina Zavidovići i u ranijem periodu imala je problem sa održavanjem redovnih autobusnih linija na području Općine, zbog čega je u nekoliko navrata Općinski načelnik Hašim Mujanović održavao sastanke sa predstavnicima Privrednog društva „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići, kako bi riješio i otklonio navedeni problem, te obezbijedio uredan i redovan prevoz svim građanima općine Zavidovići.

visoko.co.ba/zavidovici.ba

 

 

 

Komentari

komentara