Usvojena odluka o imenovanju gosp. Mirsada Zaimovića za generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

MARKETING

Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na 69. sjednici, održanoj dana 18. 06. 2015. god., usvojio je Odluku o imenovanju gospodina Mirsada Zaimovića, dipl.ecc, za generalnog direktora Društva, na period od četiri (4) godine, počev od dana 19.06.2015. god.

Komentari

komentara