Naslovnica ZDK ZZO ZDK za pr...

ZZO ZDK za prvih šest mjeseci ostvario prihod u iznosu od 78.835.166 KM

110
PODIJELI

Zavod Zdravstvenog osiguranja je prvih 6 mjeseci  tekuće godine  konačno ostvario višak prihoda u iznosu od 547.246 KM, poslije 3-4 godine uzastopnog negativnog poslovanja  po šestomjesečnom Izvještaju.

Prihodi su ostvareni u iznosu od  78.835.166 KM, što je za  6.406.880 KM ili 8,8% više u odnosu na 2016. godinu, a za 3,1 % manje u odnosu na planirane.

Na rast prihoda uticala je bolja naplata doprinosa za zdravstveno osiguranje

( redovnija uplata rudnika Kakanj  3.000.000 KM- 6 tranši Fonda PIO/MIO ( 700.000) više nego prošle godine.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 78.287.920 KM, što je za 3.047.830 KM ili 3,7 % manje od planiranih Finansijskim planom, a za 4,9 % ili  3.678.909 KM više u odnosu na isti period 2016 godine.

Za finansiranje zdravstvene zaštite i drugih prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja izdvojeno je 97,72 % ukupnih rashoda, dok materijalne troškove Službe Zavoda i druge tekuće rashode i kapitalni izdaci čine 2,28 %

Za finansiranje zdravstvene zaštite  svim nivoima u kantonu izdvojeno je  57.990.118 KM. Za lijekove izdvojeno je 12.229.617 KM , 6,6 % više u odnosu na 2016. godinu.

Materijalni troškovi Službe Zavoda su za čak  209.000 KM manji u odnosu na 2016. godinu i čine samo 1,9 % od ukupnih rashoda Zavoda.

Zbog svega navedenog, menadžment Zavoda može da bude zadovoljan Izvještajem, jer Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona spada među zavode koji imaju najniže troškove Službe Zavoda u Federaciji BIH.   

  1. Raspisan tender za odabir izvođača za uvođenje e-recepta

Uvođenje elektronskog recepta je dalji iskorak u procesu informatizacije zdravstvenog sistema u zeničko-dobojskom kantonu.

Elektronski recept je zamjena za pisani recept.

Uvođenje e-recepta ima višestruke prednosti: od olakšica  ljekarima u propisivanju recepata, ispravnog pisanja i isključivanja grešaka  u propisivanju  lijekova u skladu sa važećom legendom za pisanje, tačnog definisanja doze  i količine propisanog lijeka u liječenju pacijenta.

Takođe, uvođenjem e-recepta uveliko će se regulisati potrošnja lijekova: od automatske kontrole pri propisivanju lijeka u skladu sa važećim uputstvom, kao i količinom propisanog lijeka za period liječenja pacijenta, a Zavodu zdravstvenog osiguranja će omogućiti jednostavnu kontrolu potrošnje lijekova kroz dnevne izvještaje o potrošnji po ljekarima, domovima zdravlja, originalnim pakovanjima, zaštićenim nazivima lijekova…

Dakle, Zavod će imati uvid i dnevnu ažurnost o potrošnji lijekova, te odmah analizirati potrošnju lijekova po ustanovama i preuzeti potrebne mjere usljed eventualnog prekoračenja potrošnje lijekova, a ne čekati i do dva mjeseca da se fizički obrade recepti, kao što je bilo do sada.

Na navedeni način će se regulisati i prekoračenje potrošnje lijekova sa Esencijale liste pojedinih zdravstvenih ustanova.

Osigurana lica će uvođenjem e-recepta dobiti brzu i kvalitetnu uslugu i mogućnost realizacije, odnosno podizanja lijeka u bilo kojoj apoteci u našem kantonu.

  1. Upravni odbor ZZO ZDK usvojio Odluku o uvođenju plaćanja premija

Jedan od osnovnih razloga za uvođenje mogućnosti plaćanja  premije zdravstvenog  osiguranja je slaba naplata participacije i benefiti koje će ostvariti osigurana lica od uvođenja premija. Stručna služba  Zavoda uvidjela je da će se uvođenjem premije zdravstvenog  osiguranja značajno povećati prihodi Zavoda što će u konačnici imati pozitivan efekat na ukupan zdravstveni sistem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Uvođenjem plaćanja premije-markice zdravstvenog osiguranja je u interesu osiguranih lica koja će imati mogućnost da sami izaberu da li će plaćati participaciju prilikom svakog korištenja primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite ili će plaćanjem premije zdravstvenog osiguranja biti oslobođeni od plaćanja participacije shodno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Najveći benefit od uvođenja premije (markica) osjetilo bi radno sposobno stanovništvo iz razloga što ta kategorija nije oslobođena plaćanja participacije, te da prema važećoj odluci učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

U praksi to znači da radno sposobno stanovništvo plaća prvi pregled kod ljekara primarne zdravstvene zaštite 2 KM, prvi pregled u konsultativno spec. zdravstvenoj zaštiti plaća se 4 KM, laboratorijski nalazi se kreću u rasponu od 2 KM do 15 KM,   UZV 10KM-15 KM po organu, CT dijagnostika od 50 KM-100KM, BO dan u bolnici 5KM itd. (pojednostavljeno rečeno radno sposobno stanovništvo plaća participaciju za sve usluge obuhvaćene Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite). Uplatom premije osiguranja radno aktivno stanovništvo ne bi više plaćalo participaciju.

Zatim, penzioneri, djeca, RVI i druge kategorije koja su inače oslobođena plaćanja participacije, plaćanjem markice ne bi plaćali 1KM po receptu, a isto tako ove kategorije i dalje ne bi plaćale učešće u troškovima banjsko klimatskog liječenju i  učešće za ortopedska i druga pomagala shodno važećoj Odluci.

Plaćanje premije (markica) bilo bi na dobrovoljnoj osnovi tako da bi osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja i dalje plaćala neposredno učešće (participaciju) u skladu sa važećom Odlukom.

Iznos, odnosno visinu premije utvrđuje Upravni odbor Zavoda  do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, a prema našim kalkulacijama, preliminarno bi mogli kazati da bi visina premije na godišnjem nivou iznosila 20 ili 25 KM.

S ovim, sigurni smo da bi se ostvarila obostrana korist, kako za osigurana lica tako i  Zavod zdravstvenog osiguranja, tako što će se obezbijediti pružanje kvalitenije zdravstvene zaštite i šira prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Takođe,  analizirali smo i iskustva drugih kantona, prije svega Hercegovačko-neretvanski kanton, Tuzlanski kanton, Unsko-sanski kanton i Srednjo-bosanski kanton, koji već godinama primjenjuju premiju zdravstvenog osiguranja (tzv. Markice), te na osnovu njihovog pozitivnog iskustva i svih navedenih razloga, smatramo opravdanim uvođenje premija-markica i u našem kantonu.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je na 18. sjednici od 11.08.2017. godine donio Odluku o usvajanju Odluke o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite,a  ovaj prijedlog trebao bi se uskoro razmatrati i na Skupštiti Zeničko-dobojskog kantona.

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.